ÆNDRET

Foreningsweekend 2022 

Storebælt - Sinatur Hotel og Konference

Østerøvej 121, Nyborg

 Den 23. April til den 24. April

 

Kære Alle

Foreningen indbyder til en weekend med masser af social samvær, erfaringsudveksling og faglige foredrag.

 

Pris per pers (3 - 99+): 500kr (Alle personer også hjælper), dog betaler hver enkelt selv for deres drikkevare denne weekend - prisen dækker ophold og måltiderne.

 

Tilmelding via hjemmesiden.

Man skal være medlem for at kunne deltage i denne weekend.

                                

Lørdag:

 

kl.14.30 - 15.00        Ankomst

kl. 15 - 16                 Kaffe og hjemmebag

kl. 16 - 18                 Afslappende eftermiddag, med masser af hygge og social aktivitet, samt udsigt til Storebælt.

kl.19 - ??                   Middag og hygge

Søndag:

kl. 7 - 9                     Morgenmad

kl.9.30 - 11.30           Årsmøde.

kl 9.30 - 11.30           Anden aktivitet for børn og barnlige sjæle

kl. 11.30 - 13.00        Frokost

 

MAN SKAL TILMELDE SIG I FORHOLD TIL FROKOST, tilmeldning er via hjemmesidens login.

 

Dagsorden til Årsmødet:

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden ([email protected]) i hænde senest 2 ugerfør årsmødet. For forslag til vedtægtsændringer henvises til § 9.

 

 1. Valg af dirigent og vicedirigent .

 2. Valg af 3 stemmetællere.

 3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.

 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse

 5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.

 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.

  1. I hvilken retning skal foreningen? (Gode arrangementer? Social politisk? Råd/erfaringer?) - Hvad ønsker I som medlemmer, af jeres forening?

 7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.

 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.

  1. Pia er på valg - hun ønsker genvalg.

  2. Benny er på valg - han ønsker genvalg.

  3. Christian er på valg - han ønsker genvalg.

  4. Steen er på valg - han ønsker genvalg.

 10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.

 11. Evt.